فواید ازن در میوه و سبزیجات

shamimsharifازن در صنایع غذاییLeave a Comment

برخی مزایای استفاده از ازن در میوه و سبزیجات ضدعفونی سبزیجات و میوه‌ها ازن با از بین بردن آلودگی‌های موجود بر روی میوه و سبزیجات موجب ضد عفونی کامل محصولات می‌شود و باعث حذف کامل دیگر مواد شیمیایی پر خطر جهت این امر می‌گردد.

آلودگی سبزیجات و میوه ها

shamimsharifازن در صنایع غذاییLeave a Comment

آشنایی با انواع آلودگی سبزیجات و میوه ها در بیشتر محصولات خام سالم، تعداد بیشماری میکروارگانیسم، از ۱۰۰۰ تا میلیون‌ها عدد در گرم یافت می‌شود، تعداد این میکروارگانیسم‌ها بستگی به ضایعات باقی مانده از محصولات و فرآیند شستشوی محصول دارد. برای مثال در سطح سبزیجاتی مانند کاهو که دارای برگ باز هستند تعداد باکتری‌ها می‌توانند حدود دو میلیون برای هر گرم سبزی باشد و در سطح گوجه فرنگی تا حدود سه هزار باکتری در هر سانتیمتر مربع شمارش می‌گردد.

کاربرد ازن در ضد عفونی میوه و سبزیجات

shamimsharifازن در صنایع غذاییLeave a Comment

 سطح قابل آلودگی در اکثر سبزیجات بسیار زیاد است و معمولاً میکروارگانیسم‌های خاک ، آنها را آلوده می‌کنند. میوه‌ها توسط باکتری‌ها، ‌هاگ‌ها و قارچ‌ها و اسپورهای منتشر شونده از طریق هوا و باکتری‌های منتشر شونده توسط ذرات گرد وغبار و دست افرادی که در چیدن ، بسته بندی و توزیع دخالت دارند ، آلوده می‌شود. این میکروارگانیسم‌ها نقش مهمی‌در فساد میوه‌ها و سبزیجات دارند . میوه‌ها و سبزی‌های نرم خیلی زودتر توسط باکتری‌ها از بین می‌روند ومیوه‌های ترش محیط مناسبی برای تکثیر قارچ‌ها هستند.