کاربردهای ازن در برج خنک‌کننده

shamimsharifکاربرد ازن در برج های خنک کنندهLeave a Comment

تاریخچه استفاده از ازن در برج‌ خنک‌کننده درانگلستان ازن از حدود ۱۴سال پيش مستقيما براي كنترل باكتريايي برج هاي خنك كننده به كار مي رود. اين تكنولوژي نخستين بار در آمريكا و آلمان شكل گرفت و ۲۰ سال است كه با موفقيت مورد استفاده قرار مي گيرد.