کاربردهای ازن در کشاورزی

shamimsharifکاربرد ازن در کشاورزیLeave a Comment

ازن در کشاورزی پيشرفته امروزی، يک عامل حياتی و مفيد محسوب می­گردد که دارای اثرات سود بخش زيادی می­باشد. کاربردهای ازن در کشاورزی بسيار وسيع بوده که از آن جمله می توان به موارد زير اشاره نمود : 

۱- تصفيه آب زهکشی برایاستفاده دوباره کشاورزی 

۲- رفع آلودگی های خاک و جايگزين مناسب برای متيل برمايد 

۳- آزاد کردن اکسيژن در محيط ريشه 

۴- رفع اثر H2S و کاهش مصرف کود 

۵- رفع اثر عنصر سمی کلر بر گياهان 

۶- کنترل علف های هرز 

۷-کاهش pH آب 

۸- افزايش طول عمر نگهداری گل های زينتی 

۹- افزايش عملکرد محصولات

۱-  تصفيه آب زه کشی برای استفاده دوباره درکشاورزی

از آنجا که در بسياری از مناطق شاهد کمبود آب در کشاورزی هستيم،  يکی از راه های اساسی در افزايش راندمان آبياری، تصفيه دوباره آب های مصرفی در کشاورزی به وسيله ازن و يا اشعه UV است که در بسياری از کشورها از اين کار در گلخانه برای کاهش مصرف آب استفاده می­کنند.

تزريق ازن به داخل پساب به منظور تصفیه

تزريق ازن به داخل پساب به منظور تصفيه آن در آلمان

۲- رفع آلودگی های خاک و جايگزين مناسب برای متيل ­برمايد

خاک يکي از منابع مهم و ارزشمند طبيعت است. بدون داشتن خاک سالم،  حيات و زندگي رویزمين امکان پذير نخواهد بود. ۹۵% غذاي انسان از زمين حاصل مي شود. برنامه ريزي برايداشتن خاکي سالم و توليد­کننده ،لازمه بقاي انسان است. ورود مواد، ارگانيسم هاي زيستی يا انرژي به درون خاک سبب تغيير کيفيت خاک مي شود. همين مسئله باعث مي شود که خاک از حالت طبيعي خود خارج شود. خاك مي تواند موجب انتقال عوامل بيماري­زاي بسياري از امراض عفوني شود. تعداد ميکروب هايي كه از طريق فضولات به خاك اضافه مي­شوند، به وسعت آلودگي هاي خاك مي­افزايند. بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي مواد افزودنی از  جمله متيل برمايد نه تنها سبب تغيير خواص فيزيکي و خواص شيميايی خاک می­گردد بلکه خواص زيست­محيطی آن نيز دستخوش تغيير می­گردد. از آنجاکه ازن قابليـت حذف و نابودی عوامل بيماری زا و پاتوژن های خاک را دارد، با جايگزين شدن ازن به عنوان گندزدا می توان اين اطمينان را ايجاد کرد که نه تنها عمل پاکسازی خاک به نحو احسن انجام مي گردد , بلکه حاصلخيزی آن را نيز به همراه دارد.

۳- آزاد کردن اکسيژن در محيط ريشه

هر يک از گياهان برای داشتن رشد مطلوب به طور معمول نيازمند اکسيژن می­باشند. اکسيژن در کنار دی اکسيد کربن(CO2) برای گياهان، کاربردی معادل استفاده از موادغذايی را پيدا کرده است. با توجه به اين اصل امروزه در کشورهای اروپايی جهت تأمين اکسيژن مورد نياز گياه از ازن استفاده می کنند زيرا ازن اين قابليت را دارد که پس از اثرگذاری خود تبديل به اکسيژن می­شود و بدون هيچ گونه اثر جانبی در کنار CO2 راندمان محصول را بالا می­برد و منجر به توليد محصول سبز می­گردد . باروری محصولات به وسيله غنی سازی با اکسيژن و دی اکسيد­کربن افزايش داده می شود همچونگلدهی قبل از موعد، بازده ميوه دهی بالاتر، کاهش جوانه های ناقص در گل ها، بهبوداستحکام ساقه گياه و اندازة گل.

۴-  رفع اثر H2S و کاهش مصرف کود

از آنجا که در مناطق اطراف شهرها و بخصوص در پايين دست شهرهای بزرگ ، عموما ً کشاورزی نيز صورت مي­گيرد و با نفوذ گاز H2S به منابع آب زيرزمينی، اين آب ها به گاز مذکور آلوده می شوند.  در نتيجه در پائين دست شهرها با پمپاژ آب­های زيرزمينی و استفاده از آب چاه­ها در کشاورزی، از آنجا که نفوذ اين گاز در آب مانع از جذب کودهای شيميايي می­گردند، لذا مصرف کودها را به ميزان قابل توجهی بالا می­برند که از لحاظ صرفه اقتصادی، هزينه بالايي را به کشاورزان تحميل می­نمايد.

۵- رفع اثر عنصر سمی کلر بر گياهان

گاز ازن قادر است اثر خوب و قابل توجهی بر روی گاز کلر گذاشته و از اثرات سمی آن بر روی گياهان به ميزان قابل توجهی بکاهد.

۶- کنترل علف های هرز

درفصل قبل از کشت می­توان با دادن دز بالائی از اين گاز و زير و رو کردن خاک بوسیله  شخم، به خوبی علف های هرز و سطح بذر آن ها را اکسيد نموده و از رشد آن ها تا حد زيادی کاست.

۷- کاهش PH آب

از آنجا که اين گاز دارای خاصيت اکسيد کنندگی بالايي است ، در اکثر موارد سبب اسيدی شدن محلول آب گشته و با پائين آوردن    PH آب بخصوص در آب های حاوی سديم،  سبب فراهم­آمدن محيطی مناسب برای رشد و نمو گياهان می­گردد.

۸- افزايش طول عمر گل های زينتی

تحليل های تجربی نشان داده اند که استفاده از ازن در آب نه تنها باعث افزايش عملکرد ، بلکه سبب  افزايش مقاومت و طول عمر نگهداری گل های زينتی نيز گرديده­اند که اين امر به خصوص برای کشاورزانی که در کار پرورش گل زينتی هستند امری مهم و قابل توجه به شمار می­آيد.

۹- افزايش عملکرد گياهان

 از آنجا که آب حاوی ازن به داخل خاک نفوذ می­نمايد اولا ً سبب اکسيد شدن بقايای گياهی می شود که سبب می گردد  اکسيد آن­ها برای گياه کاشته شده راحت تر در دسترس قرار گیرد ، ثانيا ً با تبديل­شدن خود گاز ازن به اکسيژن ، شرايط مطلوب برای رشد گياه در خاک را فراهم می­نمايد. در نتيجه افزايش عملکرد و قدرت گياه در مقابل بيماري ها برای اکثر گياهاني كه با آب حاوي ازن آبياري شد­ه­اند امری قابل پيش­بينی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *